Tynes

Denne finner du ved skogholtet på Ner-Tynes