INFORMASJON OG PRISER

 

Deltakelse i en av våre turaktiviteter er beskrevet som "et KINDEREGG"

Man får mosjon, man blir motivert og man finner turmål man ikke kjente til fra før.

I Tripzie finner du kart med oversikt over turmål i nærheten, og beskrivelse av hvordan du kommer deg dit.

Telefonen registrerer når du er fremme på et turmål som gir poeng, og gir deg mulighet til å  "sjekke inn" i appen.

Poengene dine blir registrerte, og du kan følge med hvordan du ligger an i forhold til andre deltakere både i appen og på nettsiden vår.

BEDRIFTER  
Gjennom Tripzie kan små og store bedrifter arrangere morsomme og uhøytidelige konkurranser for sine ansatte.
Dette gir sunnere medarbeidere, og en felles aktivitet fremmer samholdet i personalgruppen.
Aktiviteten er gratis for dine ansatte.
Se under her hvem som gjør hva, og hva dette koster å sette opp. 


IDRETTSLAG, KLUBBER, FORENINGER o.l
Ved å arrangere en turaktivitet gjennom ditt idrettslag, korps eller forening kan dere skaffe kjærkomne inntekter gjennom Tripzie!

Dette gjøres ved at deltakere betaler en deltakeravgift. Denne «billetten» koster vanligvis rundt kr.100,- , og da har man betalt for hele konkurranseperioden. (3-4 mnd)

ALLE INNTEKTER GÅR DA TIL DERE SOM ARRANGERER KONKURRANSEN
Turmål og evt. premier bestemmes av dere. Team Tripzie kan selvsagt hjelpe til med forslag 


 
HVEM GJØR HVA?

ARRANGØR (Dere)

  • Sender inn turmål  som skal være med i  aktiviteten, om dere ikke har noen konkrete forslag, får dere hjelp fra oss.
  • Skaffer premier til aktiviteten. Her er det vanlig med premie til deltaker med flest poeng, samt premie som trekkes blant deltakere som har oppnådd x antall poeng i perioden

TRIPZIE (Vi)

  • Setter opp turaktivitet med start- og sluttdato. (4-5 mnd varighet)
  • Setter opp innsjekkingsradius rundt hvert enkelt turmål
  • Legger inn informasjon om hvert enkelt turmål via link til til nettside som arrangør ønsker å legge inn
  • Setter opp sikker betalingsløsning i app via PayPal og Visa/Mastercard.
  • Support overfor deltakere og arrangør alle ukedager mellom 08-18
  • Ivaretar personvern ifølge EU sine GDPR retningslinjer
  • Gir arrangør månedlig, og sluttoversikt over antall deltakere
  • Turaktivitet skal ligge klar i app senest 2 uker etter at vi har mottatt all ovenforstående informasjon fra arrangør.

PRISER

Oppsett  og programmering:       Kr. 6250,-

Support for arrangør i perioden:  Kr. 0,-

Support for brukere i perioden:    Kr. 0,-

Ekstra turmål I PERIODEN:          Kr. 0,-

(Faktureres ved oppstart av aktiviteten)

 KONTAKT OSS PÅ INFO@TRIPZIEAPP.COM eller send PM på Facebooksiden vår.

 

 

Gebyrer

For å få lov til å benytte PayPal og Stripe som sikre betalingsløsninger i Tripzie, må vi betale et gebyr

Dette gebyret utgjør ca kr. 5,- pr.transaksjon for hver kr.100,-

(MER INFO HER)   og   (MER INFO HER)

Deltakere vil ikke bli belastet, men arrangør fakturerer Tripzie med grunnlag i netto pris.

Offentlig støtte til tiltak som fremmer folkehelse

Vi vil samtidig gjøre dere oppmerksomme på at enkelte fylker og kommuner tilbyr "Folkehelsemidler" som kan søkes for å dekke utgifter dere har for å arrangere turkonkurranser som denne.

Oversikt over slike ordninger kan finnes på din kommune, eller ditt fylke sine nettsider.