INFORMASJON OG PRISER

Tripzie turaktiviteter - 2021

VILKÅR FOR TIPSKAMPANJE

Forutsetning for at du skal få utbetalt kr. 1000,- i tipshonorar er at det blir bestilt en turaktivitet fra din klubb/forening.
Den som bestiller denne må også henvise til deg i bestillingen.

Det betales bare ut 1 tipshonorar pr. bestilte aktivitet.
Det betales bare ut 1 tipshonorar pr.tipser.

 KONTAKT OSS PÅ INFO@TRIPZIEAPP.COM eller send PM på Facebooksiden vår. Hvordan gjør vi det?   Hvem gjør hva?

ARRANGØR (Dere)
 • Sender inn turmål  som skal være med i  aktiviteten.
 • Plikter å ha med 2 eller flere turmål som er tilgjengelig for deltakere med rullestol eller barnevogn
 • Skaffer premier til aktiviteten. Her er det vanlig med premie til deltaker med flest poeng, samt premie som trekkes blant deltakere som har oppnådd x antall poeng i perioden
 • Bestemmer pris på aktiviteten. INNTEKTER GÅR TIL DERE SOM ARRANGØR
TRIPZIE (Vi)
 • Setter opp turaktivitet med start- og sluttdato. (4-5 mnd varighet)
 • Setter opp innsjekkingsradius rundt hvert enkelt turmål
 • Legger inn informasjon om hvert enkelt turmål via link til til nettside som arrangør ønsker å legge inn
 • Setter opp sikker betalingsløsning i app via PayPal og Visa/Mastercard.
 • Support overfor deltakere og arrangør alle ukedager mellom 08-18
 • Ivaretar personvern ifølge EU sine GDPR retningslinjer
 • Gir arrangør månedlig, og sluttoversikt over antall betalende deltakere
 • Turaktivitet skal ligge klar i app senest 2 uker etter at vi har mottatt all ovenforstående informasjon fra arrangør.

Pris for oppsett.

Oppsett som beskrevet ovenfor - Kr. 5000,- eks.mva

(Faktureres 1 uke etter oppstart av aktiviteten)

Gebyrer

For å få lov til å benytte PayPal og Stripe som sikre betalingsløsninger i Tripzie, må vi betale et gebyr

Dette gebyret utgjør ca kr. 5,- pr.transaksjon for hver kr.100,-

(MER INFO HER)   og   (MER INFO HER)

Deltakere vil ikke bli belastet, men arrangør fakturerer Tripzie med grunnlag i netto pris.

Offentlig støtte til tiltak som fremmer folkehelse

Vi vil samtidig gjøre dere oppmerksomme på at enkelte fylker og kommuner tilbyr "Folkehelsemidler" som kan søkes for å dekke utgifter dere har for å arrangere turkonkurranser som denne.

Oversikt over slike ordninger kan finnes på din kommune, eller ditt fylke sine nettsider.