INFORMASJON OG PRISER

Tripzie turkonkurranser - 2021

Hvem gjør hva?

ARRANGØR
 • Benytter innebygget funksjon i Tripzie app for å sende inn koordinater til hvert turmål som skal være med i konkurransen.
 • Sender oss oversikt over navn på turmålene, samt antall poeng hvert turmål skal ha
 • Plikter å ha med 2 eller flere turmål som er tilgjengelig for deltakere med rullestol eller barnevogn
 • Skaffer premier til konkurransen. Her er det vanlig med premie til deltaker med flest poeng, samt premie som trekkes blant deltakere som har oppnådd x antall poeng i konkurranseperioden
 • Bestemmer pris på konkurransen. INNTEKTER GÅR TIL DERE SOM ARRANGØR
TRIPZIE
 • Setter opp konkurranse med start- og sluttdato. (4-5 mnd varighet)
 • Setter opp innsjekkingsradius rundt hvert enkelt turmål
 • Legger inn informasjon om hvert enkelt turmål via link til nettsiden ut.no, evt til nettside som arrangør ønsker å legge inn
 • Setter opp sikker betalingsløsning i app via PayPal og Visa/Mastercard.
 • Support overfor deltakere og arrangør alle ukedager mellom 08-20
 • Ivaretar personvern ifølge EU sine GDPR retningslinjer
 • Gir arrangør månedlig, og sluttoversikt over antall betalende deltakere
 • Turkonkurranse skal ligge klar i app senest 2 uker etter at vi har mottatt all ovenforstående informasjon fra arrangør.

Pris for oppsett.

Oppsett av turkonkurranse som beskrevet ovenfor - Kr. 5000,- eks.mva

(Faktureres 1 uke etter oppstart av konkurranse)

Gebyrer

For å få lov til å benytte PayPal og Stripe som sikre betalingsløsninger i Tripzie, må vi betale et gebyr

Dette gebyret utgjør ca kr. 5,- pr.transaksjon for hver kr.100,-

(MER INFO HER)   og   (MER INFO HER)

Deltakere vil ikke bli belastet, men arrangør fakturerer Tripzie med grunnlag i netto pris.

Offentlig støtte til tiltak som fremmer folkehelse

Vi vil samtidig gjøre dere oppmerksomme på at enkelte fylker og kommuner tilbyr "Folkehelsemidler" som kan søkes for å dekke utgifter dere har for å arrangere turkonkurranser som denne.

Oversikt over slike ordninger kan finnes på din kommune, eller ditt fylke sine nettsider.