POPUP TYSKERHAUGEN

Asylhaugen (72 moh) er en haug beliggende i Rønvik like utenfor Bodø sentrum. Utsikten er flott herfra ned mot byen og Rønvik. Spesielt fin utsikt er det ned til Rønvik sykehus (NPS, Nordland psykiatriske sykehus, også kalt for «Marmorslottet»).
 
 
Området her, med både Trollåsen, Asylhaugen og Gartnerhaugen er også kalt for Tyskerhaugen, siden tyskerne under krigen hadde mange ulike anlegg her. Bl a luftvernstillinger, observasjonsposter, MG-stillinger, sanitetsanlegg (et sykehus bygd inn i fjellet!), kommandobunker og fjellanlegg. 
 
(Beskrivelse fra turbading.com)
 
Stien på bildet er lett å gå opp.