Kornelius

Denne popup'en finner du på Sørland.

Selve plassen heter Langholmen på kartene, men navnet "Korneliusholmen" fikk den da Kornelius bygde seg hus ytterst på odden.