Einingan

Denne POPUP'en finner du rett over skaret mot Nordland.

Du parkerer sånn at du ikke er til hinder for øvrig trafikk, og rusler nedover til du får grønn knapp...
Trykk, og du har henta deg 3 enkle turpoeng :)

 

Foto: Susan Berg Kristiansen