Åsfjellet

For å komme deg til Åsfjellet kjører du til Vågnes som er ca 2 mil nord for byen. På høyre side av veien ligger det en parkeringsplass, og herfra går det en grusvei. Etter ca 300 meter deler veien seg, og her holder du til høyre og fortsetter ca 200 meter.

 

Her skal det være en tydelig og flat sti som går mot høyre. Hold deg på stien, og du finner 2 innsjekkspunkter på veien.