Konkurranser

 Her er oversikten over aktiviteter du kan delta i.

 Om du trykker på navnet får du mer informasjon.

 

 INNHERRED 2023

Konkurransepris: 100


Startdato: Apr 15, 2023


Sluttdato:Sep 30, 2023


Hermannssnasa

Category: Viewpoint Points: 9

Kattangen

Category: Recreational Points: 1

Marsteinsvola

Category: Viewpoint Points: 2

Revollen

Category: Viewpoint Points: 5

Staupshaugen

Category: Recreational Points: 1

Bukkhaugen

Category: Viewpoint Points: 3

Offersteinen

Category: Attraction Points: 1

Elvebakk

Category: Recreational Points: 2

Hegle

Category: Recreational Points: 1

Midtpunktet Verdal

Category: Attraction Points: 6

Hyllfjellet

Category: Viewpoint Points: 10

Guddingsskallen

Category: Viewpoint Points: 3

Svarttjønna

Category: Recreational Points: 2

Svarthovdknoppen

Category: Viewpoint Points: 5

Brenntjønna

Category: Recreational Points: 2

Litlmovollia

Category: Recreational Points: 2

Tuva

Category: Recreational Points: 5

Tverråsjøan

Category: Recreational Points: 2

Storhavren

Category: Viewpoint Points: 6

Kleivdalen

Category: Recreational Points: 2

Geitryggan

Category: Recreational Points: 2

Grønningen

Category: Recreational Points: 4

Moan

Category: Recreational Points: 1

Seterdalen

Category: Recreational Points: 1

Rokkdalen

Category: Recreational Points: 2

Bølmyra

Category: Recreational Points: 1

Bølbakken

Category: Recreational Points: 1

Plukkuttjønnfjellet

Category: Viewpoint Points: 5

Vivasselva

Category: Recreational Points: 2

Fjelltjønna

Category: Recreational Points: 2

Kolvseteren

Category: Cultural Points: 2

Ismenningen

Category: Recreational Points: 2

Elvepromenaden.

Category: Recreational Points: 1

Breivatnet

Category: Recreational Points: 2

Gamma

Category: Cultural Points: 4

Elnesberget

Category: Viewpoint Points: 3

Håbekken

Category: Recreational Points: 2

Kvinnfjellet

Category: Viewpoint Points: 5

Bjørkvatnet

Category: Recreational Points: 3

Storsela

Category: Recreational Points: 1

Bjørtjønna

Category: Recreational Points: 3

Merkesbekken

Category: Recreational Points: 1

Lyngsvollen

Category: Recreational Points: 3

Olstolen

Category: Viewpoint Points: 1

Høgkammen

Category: Viewpoint Points: 4

Kongeveien

Category: Historical Points: 2

Høgfjellsstøtta

Category: Monument Points: 4

Svarttjønnbua

Category: Recreational Points: 3

Blåberga.

Category: Recreational Points: 1

Tronestangen

Category: Recreational Points: 2

Helloporten

Category: Viewpoint Points: 3

Hakkmyra

Category: Recreational Points: 1

Tjurrummyra

Category: Recreational Points: 1

Kvitsteinbekken

Category: Recreational Points: 2

Fånettvatnet

Category: Recreational Points: 4

Finnheimen

Category: Cultural Points: 3

Svartdalen

Category: Recreational Points: 2

Floåsen

Category: Viewpoint Points: 3

Metjønna

Category: Recreational Points: 2

Nordheia

Category: Cultural Points: 2

Paradisbukta

Category: Recreational Points: 1

Skåtangen

Category: Recreational Points: 2

Byakleiva

Category: Viewpoint Points: 1

Byasetra

Category: Viewpoint Points: 3

Østvikslottet

Category: Viewpoint Points: 3

Brattbergåsen

Category: Viewpoint Points: 2

Gjævranslottet

Category: Historical Points: 3

Lundelva

Category: Recreational Points: 1

Eggeskogen

Category: Recreational Points: 2

Raudåsen

Category: Viewpoint Points: 2

Peilehytta

Category: Attraction Points: 3