Konkurranser

 Her er oversikten over aktiviteter du kan delta i.

 Om du trykker på navnet får du mer informasjon.

 

 KONGSBERG 2023

Konkurransepris: 100


Startdato: Apr 15, 2023


Sluttdato:Sep 30, 2023


Jonsknuten

Category: Viewpoint Points: 5

Jonstjern

Category: Recreational Points: 3

Stordammen

Category: Recreational Points: 2

Gyldenløve

Category: Viewpoint Points: 3

Bjørndalsmyra

Category: Recreational Points: 3

Skjesvatnet

Category: Recreational Points: 3

Ivarsbu

Category: Attraction Points: 5

Lindumvarden

Category: Viewpoint Points: 7

Havtjern

Category: Recreational Points: 3

Damvanna

Category: Recreational Points: 3

Furua

Category: Attraction Points: 2

Barbrokollen

Category: Viewpoint Points: 3

Rundtjern

Category: Recreational Points: 2

Sulusåsen

Category: Viewpoint Points: 2

Fugleplassen

Category: Recreational Points: 3

Langevannstoppen

Category: Viewpoint Points: 4

Korsvarden

Category: Monument Points: 3

Fader Adam

Category: Attraction Points: 3

Bakerovnskleiv

Category: Attraction Points: 2

Feldberederåsen

Category: Viewpoint Points: 3

Bergmannsstien

Category: Attraction Points: 2

Skrimsetra

Category: Museum Points: 2

Skrimsdammen

Category: Recreational Points: 3

Sørmyrseter

Category: Museum Points: 4

Rønsetra

Category: Museum Points: 2

Rønseterflitti

Category: Museum Points: 3

Styggemann

Category: Viewpoint Points: 6

Stor-åsen

Category: Viewpoint Points: 3

Beckerkjøkkenet

Category: Viewpoint Points: 2

Stalsbergtjern

Category: Recreational Points: 2