Konkurranser

 Her er oversikten over aktiviteter du kan delta i.

 Om du trykker på navnet får du mer informasjon.

 

 MALVIK 2023

Konkurransepris: 100


Startdato: Apr 15, 2023


Sluttdato:Sep 30, 2023


Solemsvåttan

Category: Viewpoint Points: 5

Stavsjøen

Category: Recreational Points: 2

Merkespynten

Category: Viewpoint Points: 4

Malvikstien

Category: Recreational Points: 3

Hommelviktjønna

Category: Viewpoint Points: 4

Dølanbrua

Category: Recreational Points: 4

Bakktjønna

Category: Recreational Points: 2

Leistadåsen

Category: Viewpoint Points: 3

Hevilen

Category: Viewpoint Points: 4

Bolviåsan

Category: Recreational Points: 2

Jervfjellet

Category: Viewpoint Points: 5

Skarpåsen

Category: Viewpoint Points: 2

Høybydalen

Category: Recreational Points: 2

Nygårdsvollen

Category: Attraction Points: 2

Heimbakkan

Category: Viewpoint Points: 3

Brattliklumpen

Category: Viewpoint Points: 3

Lomtjønna

Category: Recreational Points: 2

Oppsjøbekken

Category: Recreational Points: 3

Fuggelhaugen

Category: Viewpoint Points: 3

Skarpåsvollen

Category: Viewpoint Points: 3

Storfossen

Category: Attraction Points: 2