Konkurranser

 Her er oversikten over aktiviteter du kan delta i.

 Om du trykker på navnet får du mer informasjon.

 

 RAPIDA BODØ 2023

Konkurransepris: 100


Startdato: Apr 15, 2023


Sluttdato:Sep 30, 2023


Jakelikollen

Category: Recreational Points: 3

Kyststien Bodøsjøen

Category: Recreational Points: 1

Ramnflåget

Category: Viewpoint Points: 2

Svartvatnet

Category: Recreational Points: 2

Auvika

Category: Viewpoint Points: 3

Skauskaret

Category: Viewpoint Points: 3

Skaugtuva

Category: Viewpoint Points: 4

Steigtind

Category: Viewpoint Points: 10

Tonfjellet

Category: Viewpoint Points: 3

Kvitliheia

Category: Viewpoint Points: 3

Hamran på Evjen

Category: Viewpoint Points: 3

Nattmålstuva, Evjen

Category: Viewpoint Points: 3

Olderskogen

Category: Recreational Points: 2

Storåsen.

Category: Viewpoint Points: 3

Langodden

Category: Recreational Points: 1

Gården

Category: Historical Points: 1

Bestefarvarden

Category: Viewpoint Points: 3

Gjura

Category: Viewpoint Points: 3

Finneskua

Category: Viewpoint Points: 5

Finnesgjura

Category: Attraction Points: 3

Kobben

Category: Viewpoint Points: 5

Lappsteinan

Category: Monument Points: 3

Keiservarden

Category: Viewpoint Points: 3

Hunstadtoppen

Category: Viewpoint Points: 3

Småvatnan

Category: Recreational Points: 5

Frostfjellet

Category: Viewpoint Points: 2

Skagodden

Category: Recreational Points: 2

Allmenningselva

Category: Recreational Points: 3

Høgnakken Straumøya

Category: Viewpoint Points: 4

Vannbassenget på Knaplund

Category: Recreational Points: 3

Storbranden

Category: Viewpoint Points: 4

Vågøyvatnet

Category: Recreational Points: 3

Sandfjellet

Category: Viewpoint Points: 10

Hovdenfjæra

Category: Recreational Points: 3

Perbukta

Category: Recreational Points: 2

Sjurnakken

Category: Viewpoint Points: 3

Vågnakken

Category: Viewpoint Points: 3

Nakvasselva

Category: Viewpoint Points: 2

Elvely

Category: Recreational Points: 2

Gamlifjellet

Category: Viewpoint Points: 4

Sandjordelva

Category: Recreational Points: 2

Mololykta

Category: Recreational Points: 1

Forsan på Skaug

Category: Attraction Points: 3

Linken

Category: Viewpoint Points: 3

Pallfjellet

Category: Viewpoint Points: 3

Ausvika

Category: Recreational Points: 1

Geitnakken

Category: Viewpoint Points: 2

Steintjønna

Category: Recreational Points: 3

Indre Lurfjellvatn

Category: Recreational Points: 5

Øvre Åselivatnet

Category: Recreational Points: 3

Kristivatnet

Category: Recreational Points: 3

Sørfjorden

Category: Recreational Points: 3

Finnkonnakken

Category: Viewpoint Points: 5

Stordalsfjellet

Category: Viewpoint Points: 3

Løpsfjellet

Category: Viewpoint Points: 3

Skyttebakken

Category: Viewpoint Points: 2

Sandjordlia

Category: Recreational Points: 3

Elveparken

Category: Recreational Points: 1

Gravsanden

Category: Recreational Points: 1

Mjelle

Category: Recreational Points: 2

Litltind

Category: Viewpoint Points: 7

Halvveis Forsan

Category: Monument Points: 1

Indre Lurfjelltind

Category: Viewpoint Points: 10

Høgheia

Category: Viewpoint Points: 3

Haukåsen.

Category: Viewpoint Points: 2

Halvveis til Gjura

Category: Recreational Points: 1

Junkerfjellet

Category: Viewpoint Points: 3

Branden på Kvikstadheia

Category: Viewpoint Points: 4

Gapahuk Buholmen

Category: Recreational Points: 2

Bauta Bratten

Category: Viewpoint Points: 1

Blombakkfjellet

Category: Viewpoint Points: 5