Konkurranser

 Her er oversikten over konkurranser du kan delta i.

 Om du trykker på konkurransenavnet får du mer informasjon om konkurransen.

 

 MALVIK 2021

Konkurransepris: 100


Startdato: Apr 15, 2021


Sluttdato:Sep 30, 2021


Solemsvåttan

Category: Viewpoint Points: 5

Stavsjøen

Category: Recreational Points: 2

Merkespynten

Category: Viewpoint Points: 4

Malvikstien

Category: Recreational Points: 3

Hommelviktjønna

Category: Viewpoint Points: 4

Svartneset

Category: Recreational Points: 2

Dølanbrua

Category: Recreational Points: 4

Bakktjønna

Category: Recreational Points: 4

Leistadåsen

Category: Viewpoint Points: 3

Nydammen

Category: Recreational Points: 2

Gullringmoen

Category: Recreational Points: 3

Nygaardsvolden

Category: Recreational Points: 3

Hevilen

Category: Viewpoint Points: 4

Jervfjellet

Category: Viewpoint Points: 5

Månen

Category: Recreational Points: 3

Higeråsen

Category: Viewpoint Points: 5

Stor-Rennen

Category: Recreational Points: 4

Munken

Category: Viewpoint Points: 6